Siyamatik: Görünmez Alemlerin Sesi

Siyamatik (Cymatics), ses dalgalarının madde üzerinde oluşturduğu geometrik desenlerin incelenmesi ve görselleştirilmesiyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu terim, “cyma” (dalga) ve “kinetics” (hareket) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Siyamatik, özellikle ses frekanslarının çeşitli materyaller üzerinde nasıl etkiler yarattığını anlamak ve görsel olarak temsil etmek amacıyla kullanılır. Siyamatik , tipik olarak esnek veya yarı esnek bir ortamın yüzeyinde veya suyun yüzeyinde ve alt yüzeyinde sesin görünür hale getirilmesi bilimidir.

Siyamatik çalışmaları genellikle bir plaka veya yüzey üzerine serilen ince bir madde (genellikle kum, tuz, toz veya sıvı) üzerine ses dalgalarının iletilmesiyle gerçekleştirilir. Ses dalgaları maddeyi titreştirir ve bu titreşimlerin oluşturduğu desenler gözlemlenebilir. Farklı frekanstaki ses dalgaları farklı desenler üretebilir ve bu desenler genellikle karmaşık geometrik şekiller olarak ortaya çıkar.

Siyamatik çalışmaları, sesin fiziksel etkilerini görselleştirerek müzik, fizik, psikoloji ve sanat gibi birçok farklı alanda kullanılabilir. Aynı zamanda doğada görülen desenlerle ses dalgaları arasındaki ilişkileri anlamak için de kullanılan bir araştırma alanıdır.

Sesin Şekli Nereden Geliyor?

Siyamatik(Cymatics) (‘Simatik‘) kelimesi İsviçreli tıp doktoru Hans Jenny tarafından icat edildi, ancak bu sınıftaki fenomenler için bilimsel terim, sesin yarattığı desenleri tanımlamak için ‘çıtırtılar‘ kelimesini türeten İngiliz bilim adamı Michael Faraday‘dan sonra ‘Faraday Dalgaları‘dır.

John Stuart Reid, 1997 yılında Büyük Piramit’te gerçekleştirdiği ve Kral Odası’ndaki granit lahitin açık tepesi üzerine gerilen PVC membran üzerinde hiyeroglif sembollerin ortaya çıktığı bir simatik deneyinden esinlenerek CymaScope cihazını icat etti.

Hans Jenny ve Sesin Şekli Çalışmaları Kaynak: http://www.cymaticsource.com/

Sana Sesin Şeklini Gösterelim: CymaScope

Bir zamanlar görünmez olan ses dünyası, sayısız geometrik desenle ortaya çıkıyor.

Titreşim Evrendeki tüm maddenin temelini oluşturur.  Mikroskop ve teleskop icat edildiğinde, var olduğundan şüphelenilmeyen diyarlara bakış açıları açtılar. Geleneksel akustik enstrümantasyonun grafik tasvirleri dışında, tarih boyunca ses görünmez olmuştur. Şimdi, CymaScope cihazının geliştirilmesiyle birlikte, her yerde mevcut olan, keşfedilmemiş ses ve titreşim alanları, bilimsel çalışma ve sanatsal takdir için görünür hale geliyor.

CymaScope cihazı ile Piyanodan çıkan seslerin görselleştirilmesi

CymaScope,” siyamatik çalışmaları için özel olarak tasarlanmış bir cihazdır. SymaScope, ses ve titreşimin analog görüntüsünü sağlayabiliyor. Bu cihaz, ses dalgalarını görsel olarak kaydetmek ve analiz etmek için kullanılır. İlk olarak İngiliz ses mühendisi ve araştırmacı John Stuart Reid tarafından geliştirilen CymaScope, ses dalgalarının fiziksel etkilerini daha ayrıntılı bir şekilde inceleme amacı güder.

CymaScope, bir su yüzeyinin altında veya üstünde oluşturulan ses dalgalarını yüksek hızlı kamera ile kaydederek, dalgaların oluşturduğu geometrik desenleri yakalar. Bu desenler, ses dalgalarının frekansına, şiddetine ve ortamın özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Elde edilen görüntüler, sesin madde üzerinde nasıl etkiler yarattığını anlamada ve görsel olarak temsil etmede kullanılır.

Nigel Stanford tarafından kaydedilen deneyler. Tümü gerçektir.

CymaScope, sesin görsel bir şekilde temsil edilmesi için önemli bir araçtır ve çeşitli alanlarda kullanılır:

  1. Eğitim ve Eğlence: CymaScope, sesin fiziksel etkilerini eğitim materyallerinde görselleştirmek ve eğlenceli gösterilerde kullanmak için kullanılır.
  2. Müzik ve Sanat: Müzisyenler ve sanatçılar, CymaScope’u sesin farklı frekanslarına göre oluşturduğu desenleri incelemek ve yaratıcı çalışmalarını beslemek için kullanabilirler.
  3. Bilimsel Araştırmalar: CymaScope, akustik ve sesin fiziksel etkilerini inceleyen araştırmalarda kullanılır. Özellikle rezonans, frekans etkileri ve sesin madde üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmalarda kullanışlıdır.
  4. Ses Terapisi: CymaScope, ses dalgalarının insan vücudu üzerindeki etkilerini anlamak ve belirli frekansların sağlık ve iyilik haline olan etkilerini incelemek amacıyla kullanılabilir.
  5. Eğitim Materyali: Akustik ve ses dalgaları konularının eğitimde daha anlaşılır bir şekilde sunulmasına yardımcı olmak için kullanılabilir.

CymaScope, sesin fiziksel etkilerini görselleştirmek ve anlamak için önemli bir araç olup, akustik araştırmalarında ve yaratıcı uygulamalarda kullanılmaktadır.

Görünmez Alemlerin Sesi olan Siyamatik(Cymatics) araştırmalarını ilerideki yazlarımızda daha ayrıntılı anlatacağız.

Sesiniz eksik olmasın!

Bir Cevap Yazın