OPTİK FENOMENLER ve GÖKKUŞAĞI

Nedir Bu Fenomen?

Fenomenin birçok anlamı olmakla birlikte, duyularla algılanan, büyüleyici olan harika şeylere veya insanlara fenomen denir. Maalesef günümüzde bu kelime daha çok internette popüler olan insanlar için kullanılıp, kelimenin anlamını başka algılamamıza sebep olmaktadır. Bu yazımıda doğal yollarla oluşan fenomenleri birlikte inceleyelim.

Bu fenomenler gerçek fenomenler…

Optik fenomenler, ışığın doğal veya yapay ortamlarda farklı şekillerde etkileşime girdiği ve ilginç görsel olayların ortaya çıktığı olaylardır. Bu fenomenler, ışığın kırılması, yansıması, saçılması ve kırınımı gibi optik prensiplere dayanır. İşte bazı yaygın optik fenomenler:

 1. Gökkuşağı: Güneş ışığının su damlacıklarıyla etkileşimi sonucu oluşan renkli halkadır. Su damlacıkları ışığı kırıp yansıttığı için farklı renkler gözlemlenir.

Ayrıca, su damlacıkları yerine buz kristalleriyle oluşan gökkuşakları da meydana gelebilir. Bu tür gökkuşakları genellikle yüksek rakımlı yerlerde, kar yağışı veya buzlu hava koşullarıyla ilişkilendirilir.

Gökkuşağının oluşumu, güneş ışığının su damlacıklarıyla etkileşimi sonucunda gerçekleşir. Işık kırılması, yansıma ve dağılma süreçleri, renkli bir yelpazenin gözlenebilmesini sağlar. Gökkuşağı, doğal bir olay olmasının yanı sıra güzellik ve hayranlık uyandıran bir görüntüdür.

 1. Hale: Güneş veya ayın etrafında oluşan ışık halkasıdır. Havanın içindeki buz kristallerinin ışığı yansıtması sonucu ortaya çıkar.
 2. Parhelion ve Paraselen: Güneş etrafında görülen ek halkalardır. Güneş Köpeği (parhelion) ve Ay Köpeği (paraselen) olarak da adlandırılırlar. Buz kristalleri ışığı yansıttığı için bu halkalar ortaya çıkar.
 3. Prizma Etkisi: Beyaz ışığın prizma gibi bir ortamda kırılarak farklı dalga boylarına ayrılması sonucu oluşan renkli spektrumdur.
 4. Dikdörtgenin Kanunu: Işığın iki ortam arasındaki sınırdan geçerken belli bir açıda kırılmasını açıklayan optik ilkedir.
 5. Kırınım: Işık dalgalarının bir engelle karşılaştığında bükülerek yayılmasıdır. Bu fenomen özellikle dar bir açıklığa sahip olan cisimlerin ardında veya ince çizgilere düşen ışıkta gözlemlenebilir.
 6. Moiré Deseni: İki veya daha fazla desenin üzerine binmesiyle oluşan, optik bir yanılsama etkisi olan desenlerdir. Desenlerin arasındaki farklılıklar, gözlemciye hareketli veya dalgalı bir izlenim verir.
 7. Atmosferik Yansımalar: Güneşin veya ayın yüzeylerindeki yansımalar, atmosferdeki partiküllerden dolayı değişiklik gösterebilir. Bunlar özellikle güneşin veya ayın ufuk çizgisine yakın olduğu zamanlarda gözlemlenebilir.

Bu sadece bazı örneklerdir ve optik fenomenlerin sayısı oldukça geniştir. Optik fenomenler, doğanın bize sunduğu görsel güzellikleri anlamamızı sağlar ve optik bilimine olan ilgiyi artırır.

Rengarenk Köprü:

İşte gökkuşağının oluşum süreci:

 1. Güneş ışığı: Gökkuşağı oluşumu için temel bileşen güneş ışığıdır. Güneş, beyaz ışık olarak adlandırılan bir spektrum yayarak dünyaya ulaşır. Bu beyaz ışık, içerisinde farklı renklere sahip olan birçok dalga boyunu içerir.
 2. Su damlacıkları: Gökkuşağının oluşabilmesi için havada bulunan su damlacıkları gereklidir. Genellikle bir yağmur ya da şiddetli bir fırtına sonrasında gökkuşağı görülebilir. Yağmur damlaları veya su buharı havada asılı dururken, güneş ışığı üzerlerine düşer.
 3. Işık kırılması: Güneş ışığı, su damlacıklarıyla karşılaştığında kırılmaya başlar. Kırılma, ışığın farklı dalga boylarına sahip renklere ayrılması anlamına gelir. Bu fenomen, prizmaların ışığı kırmalarına benzer bir prensip üzerine kuruludur.
 4. Yansıma: Kırılan ışık, su damlacıklarının içinden yansır. Yansıma, ışığın bir yüzeyden geri sektiği olaydır. Su damlacıkları, yansıyan ışığı çeşitli açılarda dağıtır.
 5. Kırılma ve yansımanın kombinasyonu: Işık, su damlacıklarında hem kırılır hem de yansır. Bu süreçte, ışığın içinden geçerken dalga boyu değişir ve farklı renklere ayrılır.
 6. Gökkuşağı oluşumu: Kırılan ve yansıyan ışığın kombinasyonu sonucunda gökkuşağı oluşur. Gökkuşağının karakteristik yarım daire şeklini alması, su damlacıklarının kümeler halinde olmasından kaynaklanır. Bu damlacıklar, ışığı yansıtarak ve kırılarak gözümüze ulaşır ve renkli bir yelpaze şeklinde görünür.

Gökkuşağı, genellikle yağmurun ardından güneşin doğu veya batı yönünde gökyüzünde görülür. Gökkuşağının tam bir daire olması beklenirken yarı daire şeklinde görünmesinin nedeni, gözlemcinin yer yüzeyine olan göreli konumudur. Gözlemci, gökkuşağını görmek için güneşin arkasında olmalıdır. Bu nedenle, gökkuşağının tam bir daire olması için gözlemcinin bir tepenin veya uçurumun üzerinde olması gerekmektedir. Renkler genellikle kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor olmak üzere yedi renkten oluşur. Ancak, bazen tam yedi renkli gökkuşağı gözlemlenmeyebilir ve renkler soluk veya belirsiz olabilir.

Gökkuşağındaki renkler, ışığın su damlacıklarında kırılması ve yansıması sonucu oluşur. Renkler, ışığın dalga boylarına bağlı olarak değişir ve aşağıdaki sırayla dizilmiştir:

 1. Kırmızı: Gökkuşağının en dış kısmında yer alan ilk renktir. Kırmızı, en uzun dalga boyuna sahip olan ve en az kırılan ışık türüdür.
 2. Turuncu: Kırmızıdan sonra gelen bir renktir. Turuncu, biraz daha kısa bir dalga boyuna sahip olup ışığın daha fazla kırıldığı bir renktir.
 3. Sarı: Turuncudan sonra gelen bir renktir. Sarı, kırmızı ve yeşilin karışımından oluşan bir renktir.
 4. Yeşil: Gökkuşağının ortasında yer alan bir renktir. Yeşil, daha kısa dalga boylarına sahip olan ışığın kırılması sonucu oluşur.
 5. Mavi: Yeşilden sonra gelen bir renktir. Mavi, yeşilden daha kısa dalga boylarına sahip olan ışığın kırılmasıyla ortaya çıkar.
 6. Çivit Mavisi: Mavi renkten sonra gelen ve daha kısa dalga boylarına sahip olan bir renktir. Çivit mavisi, gökkuşağının iç kısmında yer alır.
 7. Mor: Gökkuşağının en iç kısmında bulunan son renktir. Mor, en kısa dalga boylarına sahip olan ışığın kırılmasıyla oluşur.

Gökkuşağının bu yedi renk sırası, Isaac Newton tarafından yapılan bir deney sonucunda keşfedilmiştir. Renkler, belirli bir sırayla dizilmiş olup birbirlerine yumuşak geçişlerle ayrılırlar. Ancak, gözlem koşullarına, atmosferin durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak gökkuşağı renklerinin netliği ve parlaklığı değişebilir.

Isaac Newton’ın Deneyi.
Prizma Deneyi

Isaac Newton, ışığın renklerine ve ışığın kırılmasıyla ilgili
önemli çalışmalar yapmış bir bilim insanıdır. Newton, 1666
yılında beyaz ışığın prizmadan geçirilerek renklere
ayrıldığını keşfetmek için bir deneysel çalışma yapmıştır. Bu
deney, ünlü “Prizma Deneyi” olarak bilinir.
Newton, güneş ışığını bir delikten geçirerek prizmadan
geçirdi. Prizma, ışığı kırarak farklı dalga boylarına sahip
renklere ayırdı. Newton, prizmanın diğer tarafında bir perde
yerleştirdi ve bu renkli ışığın perde üzerinde nasıl bir
görüntü oluşturduğunu inceledi.
Newton’un deneyi sonucunda, beyaz ışığın prizmadan
geçtikten sonra yedi farklı renge ayrıldığını gözlemledi. Bu
renkler, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor
olarak belirlendi. Newton, bu renklerin farklı dalga boylarına
sahip olduğunu ve prizmanın ışığı kırarak bu renkleri
oluşturduğunu keşfetti.
Newton’un Prizma Deneyi, ışığın renklere ayrılması ve
kırılmasıyla ilgili temel bir anlayış sağlamış ve optik biliminin
gelişimine büyük katkıda bulunmuştur. Bu deney, gökkuşağı
ve diğer optik fenomenlerin anlaşılmasında önemli bir
kilometre taşıdır.

İşte gökkuşağı oluşma biçimleri:

 1. Standart Gökkuşağı: En yaygın ve bilinen gökkuşağı türüdür. Güneş ışığı, yağmur sonrası havada asılı kalan su damlacıklarıyla etkileşime girer. Işık, damlacıklarda kırılır, yansır ve dağılır. Bu süreçte, ışık farklı dalga boylarına sahip renklere ayrılır ve gökkuşağı oluşur. Standart gökkuşağı, tipik olarak 42 derecelik bir açıyla gökyüzünde yarı daire şeklinde görünür.
 2. Çift Gökkuşağı: Bazı durumlarda, standart gökkuşağına ek olarak bir ikinci gökkuşağı daha görülebilir. İkinci gökkuşağı, daha soluk renklerle ve dışarıda yer alan bir yarı daire şeklinde görünür. İkinci gökkuşağının oluşumu, ışığın su damlacıklarıyla daha fazla kırılması ve yansıması sonucu gerçekleşir.
 3. İçe Doğru Gökkuşağı: İçe doğru gökkuşağı, güneşin yüksek bir noktada olduğu durumlarda nadiren gözlemlenebilen bir fenomendir. Bu gökkuşağı türünde, ışık damlacıklarından içeri doğru kırılır ve yansır. Sonuç olarak, gökkuşağı yarı daire yerine dışa doğru yayılan bir şekilde görünür.
 4. Tam Gökkuşağı: Standart gökkuşağının aksine, tam gökkuşağı tam bir daire şeklinde görülür. Tam gökkuşağı, genellikle uçaktan veya yüksek bir noktadan gözlemlenir. Gözlemci, güneşin arkasında olmalı ve gözlem yüksekliği önemli bir faktördür.
 5. Yaylı Gökkuşağı: Yaylı gökkuşağı, su spreyi veya şelale gibi su kaynaklarından kaynaklanan su damlacıklarıyla oluşan bir gökkuşağı türüdür. Yaylı gökkuşağı, su damlacıklarının daha küçük olduğu ve daha yay şeklinde bir görünüm sergilediği için standart gökkuşağından farklıdır.

Bu farklı gökkuşağı türleri, gözlem koşulları, su damlacıklarının boyutu ve şekli gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar. Her biri kendi benzersiz özelliklere sahip olsa da, hepsi güzellikleriyle dikkat çeken doğal olaylardır.

Bu fenomen başka fenomen!

Gökkuşağı, mitolojilerde çeşitli kültürlerde önemli bir yere sahiptir. İnsanlar binlerce yıldır gökkuşağını izlemiş ve ona farklı anlamlar yüklemiştir. İşte bazı mitolojilerdeki gökkuşağına dair örnekler:

 1. Antik Yunan Mitolojisi: Antik Yunan mitolojisinde, gökkuşağı Tanrıça İris’e (İris) atfedilir. İris, Zeus ve Hera’nın kızıdır ve tanrıların ve insanların arasında iletişim sağlamakla görevlidir. Gökyüzünde hızlı bir şekilde hareket eden ve güzel renklere sahip olan İris, gökkuşağını sembolize eder.
 2. Kuzey Mitolojisi: Kuzey mitolojilerinde, gökkuşağı Bifröst adı verilen bir köprü olarak tasvir edilir. Bu köprü, Asgard (Tanrıların yaşadığı yer) ile Midgard (insanların yaşadığı yer) arasında yer alır. Gökkuşağı köprüsü, savaş tanrısı Thor’un sık sık kullandığı bir geçit olarak düşünülür.
 3. Maori Mitolojisi: Yeni Zelanda’nın yerli halkı Maorilerin mitolojisinde, gökkuşağı araştırma ve keşif ile ilişkilendirilir. Maoriler, gökkuşağını “İrihia” olarak adlandırır ve yeni yerler keşfetmek, yeni topraklara ulaşmak ve yollarını bulmak için ona güvenirler.
 4. Çin Mitolojisi: Çin mitolojisinde, gökkuşağı “Renkli Köprü” olarak bilinir. Bu köprü, gökyüzünde doğaüstü yaratıkların ve tanrıların seyahat ettiği bir yol olarak kabul edilir. Aynı zamanda bir sembol olarak da görülür ve bereket, mutluluk ve iyi şansın habercisi olarak kabul edilir.

Bu sadece bazı örneklerdir ve dünya mitolojilerinde gökkuşağına ilişkin farklı hikayeler ve anlatılar bulunabilir. Gökkuşağı, genellikle güzellik, bağlantı, geçiş ve bazen de tanrısal güçlerle ilişkilendirilen bir sembol olarak kabul edilir. Mitolojilerde gökkuşağı, doğanın gizemini ve insanların hayal gücünü yansıtan bir unsurdur.

Hayalleriniz Gökkuşağı Gibi Rengarenk, Hayatınızda Gökkuşağı Eksik Olmasın!..

Kaynak: Yazımızda bulunan resimler Dall-e yapay zekasına çizdirilmiştir.

Bir Cevap Yazın